Ψυκτικός θάλαμος

Οι ψυκτικοί θάλαμοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, συντήρησης και κατάψυξης.Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα εκάστοτε προϊόντα.Τα ψυκτικά μηχανήματα είναι πλήρως μελετημένα και επιλεγμένα να εξοικονομούν ενέργεια και να καλύπτουν τις ανάγκες των προϊόντων φύλαξης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και την υγρασία που απαιτεί το κάθε προϊόν.Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνουμε καλύπτουν πλήρως κάθε υγειονομική προδιαγραφή HACCP και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και δημιουργούν τι κατάλληλες προϋποθέσεις για σωστή εφαρμογή του πρότυπου ISO 2200.

Είδη εφαρμογής ψυκτικών θαλάμων   

  • Κρεοπωλεία 
  • Ζαχαροπλαστεία
  • Οπωροπωλεία 
  • Εστιατόρια
  • Ανθοπωλεία 
  • Ιατρικά απόβλητα 
  • Φαρμακαποθήκες