Έργα μας

 

Eγκαταστάσεις τύπου split

                     

 

 

                     

 

 

 Ψυκτικά μηχανήματα ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων

     

 

Εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου multi

  

 

Εγκατάσταση Fan Coil σε σύνδεση με αντλία θερμότητας